image
kWh/år

Bolighus

Anlegget på bolighuset har 34 paneler og beregnes å produsere ca. 13 680 kWh per år. Det tilsvarer strømforbruket til 55 oppvaskmaskiner i et helt år.
image
image