image

Elektrifiser gården din. Installer solceller!

I tillegg til potensialet for å redusere miljøpåvirkningen, byr solceller også på andre fordeler for landbrukseiendommer og landbruk. Ved å installere solceller på eiendommen din, kan du produsere din egen strøm og redusere avhengigheten av strømnettet. Nedenfor finner du enda flere fordeler med solceller!

Fordeler med solceller

Landbrukseiendommer kan gjøre store besparelser ved hjelp av solceller, takket være de store takflatene. Disse flatene gjør det mulig å installere store anlegg med solcellepaneler og dermed oppnå en høy produksjon av fornybar energi. Siden landbruket ofte bruker mye strøm, er det store og langsiktige besparelser å hente ved å produsere sin egen solkraft.

Lønnsom investering

Store og langsiktige besparelser

Store takflater som kan utnyttes


Over 2800 bønder har valgt Sesol.

Mer enn 140 000 solcellepaneler installert på gårder.
image

Ett skritt nærmere et selvforsynt jordbruk

Med et solcelleanlegg på låvetaket reduseres både strømutgiftene og sårbarheten i forhold til prisøkninger.

image

Lad gården din med solenergi

Med hjelp fra oss i Sesol har en gård i Eslöv valgt å utnytte takflatene til et solcelleanlegg for å bidra til den daglige driften. Anlegget beregnes å produsere om lag 20 410 kWh per år.