image
kWh/år

Bolighus

På dette bolighuset, med fantastisk utsikt over Østersjøen, har vi installert et solcelleanlegg med 26 paneler som beregnes å produsere ca. 9 620 kWh per år. Dette tilsvarer det gjennomsnittlige strømforbruket til 60 oppvaskmaskiner i husholdninger i et helt år.
image
image
image