image
kWh/år

Bolighus

Midt i dette boligområdet har en familie valgt å sette opp anlegget sitt med 57 solcellepaneler som beregnes å bidra med rundt 14 120 kWh per år. Det tilsvarer et gjennomsnittlig strømforbruk for 43 frysere i svenske husholdninger i et helt år.
image
image