image
kWh/år

Landbruk

En nydelig gård hvor familien har valgt å installere et solcelleanlegg med 180 paneler. Anlegget produserer ca. 63 640 kWh per år, noe som tilsvarer det gjennomsnittlige strømforbruket til 255 oppvaskmaskiner i løpet av et helt år.
image